Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Daňový dopad, dopad zdanenia -Tax Incidence, Incidence of Taxation (lat. – fr.)

Daňový dopad, dopad zdanenia (Tax Incidence, Incidence of Taxation): daňové zaťaženie, ktoré producent alebo spotrebiteľ skutočne platí.

*****

Tax Incidence, Incidence of Taxation: the tax burden that a producer or consumer actually pays.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>