Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Dlhodobý majetok, Dlhodobé aktíva – Long-term Assets (angl. – fr.)

Dlhodobý majetok, dlhodobé aktíva (Long-term Assets): tento majetok sa nespotrebováva vo výrobnom cykle a znehodnocuje sa v priebehu niekoľkých rokov. Tieto aktíva sa netransformujú na hotovosť ľahko a zvyčajne zahŕňajú veci ako pôda, stavby, zariadenia a motorové vozidlá.

Pozri: majetok >>

*****

Long-term Assets: these are assets not consumed in production cycles, and are depreciated over several years. They are not easily converted into cash, and typically include things like land, buildings, equipment, and motor vehicles. See Fixed Assets.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>