Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Dodatková klauzula, doplnková klauzula – Rider (angl.)

Dodatková klauzula, doplnková klauzula (Rider): dokument, ktorý doplňuje poistnú zmluvu, poistný dodatok. Môže zvýšiť alebo znížiť výplaty, zriecť sa podmienok alebo krytia alebo akýmkoľvek spôsobom zmeniť pôvodnú zmluvu – pojmy dodatok a doplnková klauzula sa často používajú zameniteľným spôsobom.

*****

Rider: a document which amends the policy; it may increase or decrease benefits, waive a condition or coverage, or in any other way amend the original contract – the terms rider and endorsement are often used interchangeably.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>