Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Doživotná invalidná dávka – Lifetime Disability Benefit (angl.)

Doživotná invalidná dávka (Lifetime Disability Benefit): príspevok za náhradu straty príjmu, splatný po dobu trvania invalidity poisteného, dokonca po celý život.

*****

Lifetime Disability Benefit: a benefit for loss of income payable as long as the insured is totally disabled, even for life.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>