Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Ekonomický tiger – Tiger Economy (fr. – lat.)

Ekonomický tiger (Tiger Economy): synonymum pre rýchlo rastúce ekonomiku. Názov bol použitý prvý raz pre ázijské krajiny ako napríklad Singapur, Južná Kórea a Indonézia, ktoré majú skúsenosti s príliš rýchlym rastom.

*****

Tiger Economy: a synonym for a fast growing economy. The name has been used for the Asian countries such as Singapore, South Korea and Indonesia which have experiences excessively fast growth.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>