Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Európska únia - European Union - EÚ | Ekonomický slovník
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Európska únia – European Union – EÚ (fr.)

Európska únia (European Union), EÚ: medzivládna a nadnárodná únia 27 členských štátov Európy. EÚ bola založená v roku 1992, jej predchodcom bolo Európske hospodárske spoločenstvo, neskôr Európske spoločenstvo. Má spoločný trh s vlastnou colnou úniou a jednotnou menou (euro), Európsku centrálnu banku a má aj spoločnú politiku rybolovu, poľnohospodársku, obchodnú a bezpečnostnú politiku.

Aktivity EÚ pokrývajú takmer všetky aspekty vládnych intervencií členských štátov od zdravotníctva a hospodárskej politiky až po zahraničné vzťahy, obranu, merné jednotky a dopravné a iné značenia. Členské štáty sa vzdali mnohých atribútov suverenity v prospech EÚ viac než v prospech akejkoľvek inej porovnateľnej nadnárodnej organizácii.

Kompetencie sú čoraz viac na úrovni EÚ, centralizované na úkor jednotlivých štátov. Najdôležitejšie zložky EÚ sú Rada Európskej Únie, Európska komisia, Európsky súdny dvor a Európsky parlament. Rada je hlavná legislatívna zložka EÚ, pričom Európska komisia slúži ako výkonný orgán EÚ. Európsky súdny dvor je najvyšší súd v rámci medzištátnych konfliktov alebo problémov pri implementácii direktív EÚ.

Európsky parlament je parlamentná zložka EÚ s členmi priamo volenými voličmi v domácich krajinách. Parlament nemôže zavádzať legislatívu, ale môže vetovať alebo upravovať existujúce návrhy. De facto hlavné mesto EÚ je umiestnené v Brusseli v Belgicku, kde sa nachádzajú Európska Komisia a Rada Európskej únie; Európsky parlament, Rada Európy a Európsky súd pre ľudské práva sú umiestnené v Štrasburgu vo Francúzsku; Európsky súdny dvor, Sekretariát Európskeho parlamentu a Európska investičná banka sú v Luxembugu, hlavnom meste Luxemburska a Európska centrálna banka je umiestnená vo Frankfurte v Nemecku.

*****

European Union: an intergovernmental and supranational union of 27 member states on the continent of Europe. The E.U. was established in 1992 from its predecessor of the European Economic Community, later the European Community. It has a common market with its own customs union and single currency (the euro), the European Central Bank, as well as common agriculture, trade, fisheries, and security policies. The E.U.’s activities cover virtually all aspects of their member states’ affairs, from health and economic policy to foreign affairs, defence, units of measurement, and signage. Member states have surrendered considerable sovereignty to the E.U., more so than any other comparable regional body; power has been increasingly centralized in the E.U. at the expense of individual states. The most important components of the E.U. are the Council of the European Union, the European Commission, the European Court of Justice, and the European Parliament. The Council is the main legislative body of the E.U., while the European Commission serves as the E.U.’s executive board. The European Court of Justice is the supreme court in Europe over inter-state disputes or problems with implementation of E.U. directives. The European Parliament is the parliamentary body of the E.U., with its members directly elected by constituents in their home countries. The Parliament cannot initiate legislation, but can veto or amend existing bills. The E.U.’s de facto capital is located in Brussels, Belgium, where the European Commission and the Council of the European Union are located; The European Parliament, the Council of Europe, and the European Court of Human Rights are based in Strasbourg, France; the European Court of Justice, the Secretariat of the European Parliament, and the European Investment Bank are based in Luxembourg City, Luxembourg; and the European Central Bank is located in Frankfurt, Germany.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>