Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /zeta/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
FATF - Financial Action Task Force | Ekonomický slovník
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

FATF – Financial Action Task Force (angl. – fr.)

FATF – Financial Action Task Force: medzivládna organizácia vytvorená na podporu stratégie a kooperácie medzi členskými krajinami v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu teroristov. Určuje stratégiu tvorby legislatívnych a regulujúcich reforiem vo svete.

FATF monitoruje národne politiky a vypracúva odporúčania na obmedzenie protiprávne financovaných aktivít v rámci krajiny. FATF bola založená v roku 1989 a jej mandát je posudzovaný každých päť rokov členskými krajinami.

FATF nie je oficiálne medzinárodná organizácia, ale má špecifické ciele a projekty financované jej členmi. Sekretariát sa nachádza v Paríži a jej oficiálnymi jazykmi sú angličtina a francúzština. Pozostáva z 33 členských štátov a viaže sa k siedmim regionálnym organizáciám (Východná a južná Afrika, Eurázia, Európa, Južná Amerika, severná Afrika a stredný východ, tichomorská Ázia, Karibik), ktoré majú štatút pozorovateľa pri FATF. Tieto regionálne organizácie sú štruktúrou a formálne e podobné FATF.

*****

FATF: Financial Action Task Force. The FATF is an inter-governmental body designed to promote policies and cooperation among member states to combat money laundering and terrorist financing. It is a policy setting body that works to create legislative and regulatory reforms around the globe. The FATF monitors nations’ policies and makes recommendations to curb illicit financial activities within their borders. The FATF was founded in 1989, and its mandate is reviewed every five years by member states. It is not an official international organization, but rather has specific goals and projects that are funded by its members. The Secretariat is located in Paris, and its official languages are English and French. It is composed of 33 member states, and has ties to seven regional organizations (Eastern and Southern Africa, Eurasia, Europe, South America, North Africa and the Middle East, Asia-Pacific, Caribbean) that have observer status in the FATF. These regional bodies are similar in structure and form to the FATF.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>