Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Fisherov efekt - Fisher Effect | Ekonomický slovník
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Fisherov efekt – Fisher Effect (angl. – fr.)

Fisherov efekt (Fisher Effect): vzťah medzi úrovňami úrokových sadzieb a infláciou analyzovaný Irvingom Fisherom (1867-1947). Podľa tejto teórie, pri nezmenených ostatných faktoroch, očakávaný nárast inflácie bude v zodpovedajúcej miere zvyšovať nominálne úrokové miery .

Fisher stanovil predpoklad, že reálna úroková sadzba je konštantná, takže nominálna úroková sadzba sa bude meniť paralelne s infláciou. Fisherova rovnica je vyjadrená nasledovne: r = R + pi, kde r je nominálna úroková sadzba, R je reálna úroková sadzba a pi je ročná miera inflácie v analyzovanom období.

*****

Fisher Effect: the relation between interest rate levels and inflation analysed by Irving Fisher (1867–1947). According to the theory, with all other factors being equal, the expected rise in inflation will increase nominal interest rates by a corresponding amount. Fisher makes an assumption that the real interest rate is constant, so the nominal interest rate will change in parallel with inflation. The Fisher equation is expressed as follows: r = R+ pi, where r is the nominal interest rate, R is the real interest rate, and pi is the annual inflation rate of the period under analysis.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>