Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Fórum finančnej stability - Financial Stability Forum
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Fórum finančnej stability – Financial Stability Forum (fr. – lat.)

Fórum finančnej stability (Financial Stability Forum): organizácia, založená na presadzovanie medzinárodnej finančnej stability prostredníctvom výmeny informácií a medzinárodnej kooperácie vo finančnom riadení a dohľade.

Taktiež sa zameriava na zmierňovanie vplyvov národných a regionálnych šokov na medzinárodný finančný systém prostredníctvom zhodnocovania rizika a ich riešením skôr než sa prejavia.

Združuje centrálne finančné inštitúcie 25 štátov, medzinárodné organizácie, medzinárodné bankové inštitúcie, medzinárodné regulačné a dozorné orgány s cieľom výmeny informácií a predstáv.

Fórum finančnej stability bolo vytvorené v roku 1999. Sídli v Banke pre medzinárodné platby v Bazileji vo Švajčiarsku.

*****

Financial Stability Forum: The Financial Stability Forum was established to promote international financial stability through information exchange and international cooperation in financial supervision and surveillance. It also works to reduce the tendency for national or regional shocks to affect the international financial system through assessing risks and addressing them before they take effect. It brings together senior financial authorities of 25 nations, international organizations, and international banking institutions, and international regulatory and supervisory bodies on a regular basis to exchange information and ideas. The FSF was created in 1999. Its offices are located in the Bank for International Settlements in Basel, Switzerland.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>