Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Futuritné zmluvy - Future Contracts | Ekonomický slovník
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Futuritné zmluvy – Future Contracts (fr.)

Futuritné zmluvy (Future Contracts): zmluvy na nákup alebo predaj tovaru alebo služby za stanovenú cenu v stanovenom budúcom termíne. Boli najprv vyvinuté pre poľnohospodárske komodity ako prostriedok pre farmárov na krytie rizika zmeny cien počas vegetačného obdobia.

Farmár môže na jar odhadnúť, že produkcia jedného bušelu ho bude stáť 3 USD, ale nevie aká bude cena jeho pšenice v auguste počas žatvy. Ak cena pšenice za augustovú dodávku na futuritnom trhu je 3,50 USD, tak farmár sa môže rozhodnúť predať nejakú pšenicu v auguste v snahe zabrániť riziku pádu ceny, čo je známe ako „hedge“. Ak cena poklesne v auguste na 2,80 USD, tak farmár ochránil sám seba proti strate. Avšak, ak cena v auguste vzrastie na 4.00 USD, farmár stratil určitý potenciálny zisk výmenou za ochranu pred cenovým poklesom.

Špekulanti sa stávajú druhou stranou futuritných zmlúv s producentmi komodít využívajúc obavy producentov z rizika. Futuritné zmluvy sa posunuli ďalej mimo poľnohospodárskych komodít k všetkým typom tovarov a služieb a obzvlášť k finančným nástrojom ako sú futurity na úrokové miery.

Existencia futuritných zmlúv a komoditných futuritných výmen mala tendenciu zmierňovať cenové výkyvy komodít. Ekonomický účel týchto zmlúv je zabezpečenie schopnosti predvídať ceny dodávok a náklady s nimi spojené pre dodávateľov a užívateľov tovaru a služieb.

*****

Futures Contract: a contract to buy or sell a good or service at a set price on a future date certain. Futures contracts were first developed for agricultural commodities as a means for farmers to hedge the risk of price changes during the growing season. For instance, a farmer may estimate in the spring that it will cost him $3 a bushel to produce his wheat crop, but he does not know the price of the wheat in August when he harvests his crop. If the price of wheat for August delivery on the futures market is $3.50, the farmer may decide to sell some of his wheat for August delivery to avoid the risk of a price drop, which is known as a “hedge.” If the cash price drops in August to $2.80, the farmer has protected himself against a loss. However, if the cash price goes to $4.00 in August, the farmer has lost some potential profit, in exchange for protecting himself from a price drop. Speculators take the other side of future’s contracts from producers of commodities in the hopes of making profit from the risk aversion of the producer. Futures contracts have moved far beyond agricultural commodities to all types of goods and services and, notably, financial instruments, such as interest rate futures. The existence of futures contracts and commodity futures exchanges has tended to moderate price swings in commodities, and they serve the economic purpose of providing suppliers and users of goods and services with predictability in prices and costs.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>