Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 462
Fyziokratizmus - Physiocracy | Ekonomický slovník
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Fyziokratizmus – Physiocracy (fr.)

Fyziokratizmus (Physiocracy): trend ekonomického myslemia v 18. storočí, ktorý tvrdil, že pôda je jediným zdrojom príjmu a bohatsva, hlavný a najdôležitejší factor ekonomického rastu a jediné aktívum schopné vytvoriť “čistý produkt”. Podľa fyziokratov bol priemysel odvodená vetva ekonomiky, ktorá pozostáva iba z poľnohospodárskej produkcie. Verili v ideu “prirodzeného poriadku” v spoločnosti, koncept, ktorý bol neskôr použitý Adamom Smithom ako “neviditeľná ruka”, na vysvetlenie trhového mechanizmu. Hlavnými predstaviteľmi boli François Quesney (1694–1774) a Jacques Tourgot (1727–1781).

*****

Physiocracy: a trend of economic reasoning in the 18th century which argued that land was the only source of income and wealth, the main and most important factor for economic growth and the only asset capable of creating a “pure product.” According to the Physiocrats, industry was a derivative branch of economics, which only consisted of agricultural production. They believed in the idea of the “natural order” in society, a concept which was later used by Adam Smith in the form of the “invisible hand” to explain the market mechanism. Their main representatives were François Quesney (1694–1774) and Jacques Tourgot (1727–1781).

Späť na stránku ekonomických pojmov >>