Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

G-8 (fr.)

G-8 Skupina ôsmich. Tvoria ju USA, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Veľká Británia a Rusko. Štáty G-8 sa označujú za „klub popredných krajín s rozvinutou ekonomikou, pravidelne sa stretávajúcich za účelom prerokovania politickej a ekonomickej problematiky“.

Problematika, ktorú G-8 prerokováva, je obyčajne kontroverzná a často aj predmetom protestov antiglobalistov. Predsedníctvo G-8 rotuje medzi jednotlivými členskými štátmi s ročnou periodicitou. Predsedajúca krajina usporadúva sériu stretnutí, ktoré vyvrcholia summitom zástupcov členských štátov v polovici roka.

Skupina bola pôvodne založená ako G-6 v roku 1975. V roku 1976 sa po pripojení sa Kanady stala G-7 a v roku 1998 po pripojení sa Ruska sa zmenila na G-8.

*****

G-8: The Group of Eight. Composed of the United States, Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and Russia, the G-8 bills itself as “a club of leading industrialized countries, regularly meeting to discuss economic and political issues.” Issues the G-8 discuss are usually controversial, and are often subject to protests by anti-globalization forces. The presidency of the G-8 rotates annually among member states. The country holding the presidency hosts a series of meetings leading up to a mid-year summit between the heads of member states. Originally founded as the G-6 in 1975, it became the G-7 in 1976 with the addition of Canada and the G-8 in 1998 with the addition of Russia.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>