Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Garančná poistka – Surety Bond (fr. – angl.)

Garančná poistka (Surety Bond): dohoda poskytujúca finančnú kompenzáciu pri neuskutočnení nejakého konania v stanovenom období. Ručiteľ môže byť napríklad zodpovedný za dodržanie zmluvy, ak ju jeden zo zmluvných partnerov nedodrží.

*****

Surety Bond: an agreement providing for monetary compensation should there be a failure to perform certain specified acts within a stated period; the surety company, for example, becomes responsible for fulfilment of a contract if the contractor defaults.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>