Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 465
Geoizmus, geo-etická a geo-ekonomická škola – Geoism, Geoist Ethics
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Geoizmus, geo-etická a geo-ekonomická škola – Geoism, Geoist Ethics – Geonomics, Geo-economics (angl. – lat.)

Geoizmus, geo-etická a geo-ekonomická škola (Geoism, Geoist Ethics, Geonomics, Geo-economics): ekonomická škola, ktorá obhajuje právo jednotlivcov na vlastníctvo ich tela, práce a produktov vytvorených touto prácou. Netýka sa to však podľa nich práva vlastniť to, čo jednotlivci nevytvorili, napríklad prírodné zdroje, najmä pôdu a rentu z nej.

Geoekonómovia tvrdia, že pôda je spoločný tovar, a preto by mala byť spravovaná komunitou (alebo štátom) a získaný výnos by mal byť rozdelený medzi všetkých členov spoločnosti. Najznámejším predstaviteľom školy bol Henry George (1839 – 1897).

*****

Geoism, Geoist Ethics, Geonomics, Geo-economics: a school of economics arguing that individuals own their bodies, their labour and products created by that labour. However, they do not own what they have not created, i.e., natural goods, primarily land and its rent. Geo-economists argued that land is a common good and should therefore be managed by the community (or the state), while the received rent should be divided among all members of the society. Their most famous representative was Henry George (1839–1897).

Späť na stránku ekonomických pojmov >>