Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Hlavná účtovná kniha – Ledger (angl.)

Hlavná účtovná kniha (Ledger): kniha účtov zobrazujúca všetky transakcie spoločnosti.

*****

Ledger: the book of accounts reflecting all transactions of a company.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>