Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Hmotná skutočnosť – Material Fact (fr. – lat.)

Hmotná skutočnosť (Material Fact): informácia o predmete poistenia, ktorá ak by bola známa, by zmenila ocenenie poistenia a ktorá by bola dôvodom na zamietnutie poistky alebo zvýšenia poistného.

*****

Material Fact: information about the subject of insurance that if known would change the underwriting basis of the insurance, and which would cause the insurer to refuse the application or charge a higher rate.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>