Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Honorár – Royalty (fr.)

Honorár (Royalty): (1) platba autorovi za určité dielo, výkon a/alebo prevod jeho práce; (2) príjmy získané autorom z distribúcie diela, zvyčajne ako percento z ceny diela, napríklad knihy, (3) platba investorovi za prenajatie práva na jeho myšlienky tretej strane.

*****

Royalty: (1) payment to the author for the creation and/or performance and/or transfer of a work; (2) revenues received by an author from the distribution of a work, usually as a percentage of the price of the work, e.g., a book, (3) payment to an inventor for leasing the rights of his invention to a third party.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>