Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Hrubá zisková marža – Gross Profit Margin (fr. – lat.)

Hrubá zisková marža (Gross Profit Margin): indikátor hrubých ziskov, vypočítaný vydelením hrubého zisku tržbami.

Pozri: hrubý zisk >>

*****

Gross Profit Margin: an indicator of gross profits, computed by dividing the gross profit by net sales. See Gross Profit, Net Sales.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>