Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Hrubý príjem – Gross Income, Gross Margin (fr. – angl. – lat.)

Hrubý príjem (Gross Income, Gross Margin): celkový výnos firmy pred odpočtami dane, odpismi a zrealizovanými administratívnymi výdavkami.

*****

Gross Income/Gross Margin: a firm’s total earnings before deductions for taxes, depreciation, and administrative expenses are made.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>