Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Hrubý zisk – Gross Profit (fr. – lat.)

Hrubý zisk (Gross Profit): rozdiel medzi čistými tržbami a nákladmi predaných tovarov. Hrubá zisková marža obvykle zahŕňa výdavky na odpisy, ale nie daňové vplyvy.

*****

Gross Profit: the difference between net sales and the cost of goods sold. Gross profit margins typically include depreciation expenses, but do not include tax effects.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>