Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Hypotéka – Mortgage (fr.)

Hypotéka (Mortgage): pôžička poskytnutá dlžníkovi, zabezpečená dlžníkovou nehnuteľnosťou.

*****

Mortgage: a loan issued to a borrower and secured with the borrower’s real estate property.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>