Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Hypotéka, Zástava – Mortgage (fr.)

Hypotéka, zástava (Mortgage): zaručenie sa nehnuteľnosťou na zabezpečenie pôžičky.

*****

Mortgage: pledging of real estate as collateral to secure a loan.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>