Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /zeta/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Kjótsky protokol - Kyoto Protocol | Ekonomický slovník
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Kjótsky protokol – Kyoto Protocol (jp. – fr.)

Kjótsky protokol (Kyoto Protocol): Medzivládna zmluva OSN podpísaná v roku 1997 na Kjótskej konferencii, ktorá od signatárskych strán požaduje zníženie emisií šiestich skleníkových plynov o 5 % v nasledujúcich 5 rokoch prostredníctvom zmien v produkcii alebo v obchode s emisiami.

Oponenti Kjótskeho protokolu odmietajú, že by škodlivosť skleníkových plynov bola vedecky potvrdená, nesúhlasia s predpokladom, že antropogénne emisie sú primárnym zdrojom zvýšených teplôt a tiež nesúhlasia s tvrdením, že predkladané opatrenia by mohli mať nejaký vplyv na svetovú klímu. Trvajú na tom, že navrhované opatrenia sú neefektívne a spôsobia viac nákladov ako prínosov.

*****

Kyoto Protocol: a United Nations intergovernmental agreement reached at the 1997 Kyoto conference that requires the agreeing parties to reduce emissions of six greenhouse gases by 5% over five years through production changes or emissions trading. Opponents of the Kyoto Protocol deny the harm of the greenhouse effect has been scientifically demonstrated, do not agree to its assumptions that anthropogenic emissions are the primary source of any increased temperatures and do not agree that the proposed measures could have any impact on global climate. They assert that the proposed measures are ineffective and would impose more costs than benefits.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>