Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Koncentrácia rizika – Risk Concentration (fr.)

Koncentrácia rizika (Risk Concentration): vzťahuje sa na potenciál vyprodukovať stratu dosť veľkú na ohrozenie zdravia poistenca alebo schopnosti udržať ťažiskové aktivity.

*****

Risk Concentration: refers to an exposure with the potential to produce losses large enough to threaten an insurer’s health or ability to maintain core operations.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>