Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 465
Koncesia - Concession (fr.) I Ekonomický slovník
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Koncesia – Concession (fr.)

Koncesia (Concession): právo udelené súkromnému subjektu za účelom zapojenia sa do komerčných činností, ktoré by inak boli spravované vládnou agentúrou. Súkromnej agentúre, je povolené účtovať si poplatok za jej služby. Za podmienok takejto zmluvy preberá koncesionár všetky alebo väčšinu rizík súvisiacich s touto činnosťou a príslušne práva a povinnosti.

Koncesia môže byť použitá v širokom rozsahu sfér, ako napríklad zdravotná starostlivosť, energetický sektor, dopravná infraštruktúra, vzdelávanie, atď. Je to druh investície umožňujúci využitie súkromného kapitálu a štátnych zdrojov na financovanie infraštruktúrnych projektov.

*****

Concession: the right granted to a private entity to engage in commercial activities that would otherwise be handled by a government agency. The private agency is permitted to charge a fee for their services. Under such an agreement, the concessionaire assumes all or most of the risks related to this activity and the corresponding rights and duties. Concession can be used in a wide range of spheres, such as health care, the energy sector, transport infrastructure, education, etc. It is a kind of investment allowing for the use of private capital and state resources to finance infrastructure projects.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>