Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Kreditné riziko zaistenia – Reinsurance Credit Risk (fr.)

Kreditné riziko zaistenia (Reinsurance Credit Risk): zaisťovateľ môže byť neschopný alebo neochotný splatiť svoje záväzky voči poisťovni, čo má za následok zvýšenie likvidného rizika poisťovne až jej prípadný bankrot.

*****

Reinsurance Credit Risk: a reinsurer might prove to be unable or unwilling to pay its part of the liabilities or the claims incurred which can put the insurer’s liquidity at risk and even cause its bankruptcy.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>