Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Lafferova krivka – Laffer Curve (lat.)

Lafferova krivka (Laffer Curve): vytvorená Arthurom Lafferom ilustruje vzájomnú závislosť daňovej sadzby a daňových príjmov. Pri zvýšení sadzby spočiatku rastie aj suma príjmov zo zaplatených daní, pokiaľ nedosiahne maximálnu úroveň (bod zlomu). A potom príjmy z daní začnú klesať, tak ako je ochota pracovať, sporiť a investovať potlačená vysokým daňovým zaťažením.

*****

Laffer Curve: developed by Arthur Laffer, this curve illustrates the interdependence of the tax rate and the tax revenues. As the tax rate rises, initially the amount of taxes paid increases until it reaches a maximum level, and then tax revenues begin to decline as the incentives to work, save, and invest are stifled under the tax burden.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>