Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Lákavé nebezpečenstvo – Attractive nuisance (angl.)

Lákavé nebezpečenstvo (Attractive nuisance): nebezpečné miesto, stav alebo objekt, ktorý je obzvlášť lákavý pre deti. V týchto prípadoch súdy často majú za to, že tam kde takéto lákanie jestvuje, vlastník má povinnosť podniknúť kroky na zabránenie zranenia tým, ktorí môžu byť zlákaní a vlastník môže byť braný na zodpovednosť, ak takéto kroky nepodnikne.

*****

Attractive Nuisance: a dangerous place, condition or object that is particularly attractive to children: in these cases, the courts have frequently held that where ‘attractiveness‘ exists, the owner is under a duty to take steps to prevent injury to those who may be attracted and the owner may be held liable for failure to do so.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>