Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Leviathan (lat.)

Leviathan – synonymum pre silnú, takmer všemocnú vládu. Prvý krát bol pojem použitý Thomasom Hobbesom v roku 1651, ktorý považoval za nevyhnutné vysporiadať sa so základnými spoločenskými problémami ľudstva.

*****

Leviathan: a synonym for a strong, nearly omnipotent government. It was coined by Thomas Hobbes in 1651, and deemed necessary to deal with the inherent societal problems of mankind.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>