Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Liberalizácia – Liberalization (angl.)

Liberalizácia – odstránenie štátnych zákazov a všeobecná deregulácia s cieľom zvýšiť rast súkromného sekotra.

*****

Liberalization: the removal of state prohibitions and general deregulation for the purpose of increasing private sector growth.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>