Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Libertarianizmus – Libertarianism (angl.)

Libertarianizmus (Libertarianism): politická a ekonomická filozofia podobná liberalizmu s vačším dôrazom na neregulované trhy a vládne vplyvy. Toto je zvyčajne prezývka daná klasickým liberálom v Spojených štátoch (kde si ich netreba mýliť s členmi a prívržencami Demokratickej strany, ktorí hoci nazývaní liberálmi, často podporujú rozšírenie vpylvu vlády na spoločnosť a na ekonomiku).

*****

Libertarianism: a political and economic philosophy similar to liberalism, with more emphasis on unregulated markets and governmental involvement. This is usually the moniker given classical Liberals in the United States, (not to be confused with Democrats, who, though called liberals, often support the expansion of government participation in the society and economy).

Späť na stránku ekonomických pojmov >>