Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Licencia – License (fr.)

Licencia (License): Potvrdenie, ktoré umožňuje podieľať sa na určitých aktivitách. Licencie sa zvyčajne vydávajú, keď jednotlivci alebo subjekty splnia stanovené podmienky a sú často používané vládou na zabezpečenie kvality tovarov a služieb ponúkaných verejnosti.

Licencie niekedy slúžia ako bariéry vstupu na trh a môžu znížiť konkurenciu. Súkromné spoločnosti smú vydávať licencie pre ostatných jednotlivcov alebo pre firmy na výrobu určitých produkov ale na používanie chránenej technológie, čo je tiež známe ako udelenie franchise.

*****

License: permission granted to engage in certain activities. Licenses are usually issued when individuals or entities meet a set of stated requirements, and are often used by governments to ensure the quality of goods and services offered to the public. Licenses sometimes serve as barriers to market entry, and can reduce competition. Private companies may issue them to other individuals or firms to produce certain products or make use of a protected technology, also known as granting a franchise. See Franchise.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>