Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Likvidačný zástupca poisťovne – Adjustment Bureau (angl.)

Likvidačný zástupca poisťovne (Adjustment Bureau): subjekt, ktorý na základe zmluvy s poisťovateľom vykonáva likvidáciu poistných udalostí v mene poisťovateľa.

*****

Adjustment Bureau: an organization that contracts with insurers to provide loss settlement services on behalf of those insurers.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>