Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Likvidné aktíva – Liquid Assets (angl. – fr.)

Likvidné aktíva (Liquid Assets): aktíva, ktoré môžu byť prevedené na peniaze ihneď s malou alebo žiadnou stratou hodnoty. Napr. peniaze, vkladové certifikáty, voľné vklady, štátne pokladničné poukážky, atď.

*****

Liquid Assets: assets which may be converted to cash immediately with little or no loss in value, e.g., cash, certificates of deposit, demand deposits, T-bills, etc.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>