Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Logistika – Logistics (fr.)

Logistika (Logistics): systém prepravy, skladovania a distribúcie tovarov a služieb, vrátane celého súvisiaceho plánovania, účtovníctva a prác s informačnými technológiami.

*****

Logistics: the system of transporting, storing, and distributing goods and services, including all related planning, accounting, and information technology activities.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>