Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Londýnska medzibanková úroková miera – LIBOR (angl. – fr.)

Londýnska medzibanková úroková miera (LIBOR): úroková miera, pri ktorej si banky môžu požičať od iných bánk na Londýnskom medzibankovom trhu pôžičiek. Je to najčastejšie používaná referenčná úroková miera na svete a môže byť vyjadrená v eurách, dolároch alebo iných pojmoch.

*****

London Interbank Offered Rate (LIBOR): the interest rate at which banks can borrow from other banks in the London interbank loan market. It is the most commonly used reference rate in the world, and may be expressed in euros, dollars, or other terms.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>