Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

M1 (angl.)

M1 je menový agregát, nástroj na meranie ponuky peňazí, ktorý pozostáva z najlikvidnejších foriem peňazí. Podľa metodiky ECB zahŕňa sumu obeživa mimo bánk (peňažnej hotovosti držanej verejnosťou), denných vkladov („overnight“), prijatých úverov a netermínovaných vkladov.

*****

M1: a measure of the money supply or reserve that consists of the most liquid forms of money. According to ECB methodology it includes currency in circulation outside banks and overnight deposits, received loans and demand deposits.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>