Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Matematická ekonómia – Mathematical Economics (lat. – fr.)

Matematická ekonómia (Mathematical Economics): pododbor ekonómie, ktorý aplikuje matematické postupy a prístupy do ekonómie. Tak, ako postupne hlavný prúd ekonómie prechádza k rozsiahlemu používaniu matematických modelov, rozdiel medzi matematickou a „nematematickou“ ekonómiou sa stráca.

*****

Mathematical Economics: a sub-field within economics where mathematical techniques and concepts are applied to economics. As main-stream economics has come to make extensive use of mathematical modeling, there is currently less distinction between mathematical economics and non-mathematical economics.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>