Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Milovník rizika – Risk lover (fr. – angl.)

Milovník rizika (Risk lover): investor, ktorý si zvolí investíciu s vyšším rizikom spomedzi dvoch investícií s rovnakou návratnosťou.

Pozri: Risk Averse >>

*****

Risk lover: an investor who chooses an investment with higher risk from two investments with the same return. See Risk Averse.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>