Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Mincový kov, Menové zlato | Bullion, Monetary Gold (fr)

Mincový kov, menové zlato (Bullion, Monetary Gold): zlato alebo iný vzácny kov, ktorý ešte nebol razený. Takéto kovy sa často používajú ako rezervy centrálnych bánk. Zlato je často držané vo forme zlatých ingotov (tehličiek).

*****

Bullion, Monetary Gold: gold or other precious metal that has not yet been minted. Such metals are often used as central bank reserves. Gold is frequently held in the form of gold bars.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>