Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 465
Nashova rovnováha - Nash equilibrium | Ekonomický slovník
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Nashova rovnováha – Nash equilibrium (angl. – lat.)

Nashova rovnováha (Nash equilibrium): v teórii hier situácia, pomenovaná po Johnovi Nashovi (1928), keď dvaja alebo viacerí hráči (účastníci) urobia optimálne (najlepšie možné) rozhodnutie, keď vedia rozhodnutie druhého hráča (účastníka). Často citovaným príkladom je situácia sídla len s dvomi obyvateľmi, ktorí sa musia rozhodnúť, po ktorej strane cesty budú jazdiť autom. Majú nasledujúce voľby: nebudú si prekážať, ak budú obaja jazdiť napravo alebo naľavo a budú si prekážať, ak budú jazdiť jeden na ľavej a druhý na pravej strane.

V tejto situácii existujú dve Nashove rovnováhy: ak budú obaja jazdiť napravo alebo ak budú jazdiť naľavo. Nashova rovnováha však nie je univerzálna, keďže ich v hre môže byť viac alebo žiadna. navyše, hráči zvyčajne nevedia, ktoré rozhodnutie si vyberie druhý účastník.

Pozri: väzňova dilema >>

*****

Nash Equilibrium: in game theory, a situation named after John Nash (1928), when two or more players (participants) make optimal (best possible) decisions when they know the decision of the second player (participant). The often-cited example is of a territory with only two residents who have to decide on which side of the road they should drive the car. They have the following choices: they will not collide if they both drive on the left or on the right, and they will collide if one of them drives on the left and the other on the right. In this situation, there are two positions of the Nash equilibrium: when they both drive on the left or on the right. However, the Nash equilibrium is not universal, as there may be more than one or none of them in a game; in addition, the players are often unaware of the decisions made by the other participant. Pozri Prisoner´s Dilema.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>