Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Nepriaznivá selekcia – Adverse Selection (angl.)

Nepriaznivá selekcia (Adverse Selection): tendencia hľadať alebo pokračovať v poistení rizikovejších klientov než klientov s nižším rizikom.

*****

Adverse Selection: the tendency of higher risk or less desirable insureds to seek or continue insurance to a greater extent than lower risk parties.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>