Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Obchodná značka – Trademark (angl.)

Obchodná značka (Trademark): jedinečný názov a identita produktu alebo služby, ktoré ich umožňujú rozoznať od iných produktov alebo služieb. Obchodná značka môže mať odlišné formy, napríklad môže byť písomná v charakteristickom prevedení alebo farbách alebo ako logo. Obchodné značky sú registrované podľa platných postupov a sú chránené štátom.

*****

Trademark: the unique name and identity of a product or service which helps to distinguish it from other products and services. A trademark may have different forms, for example; it can be written in characteristic type or colours, or as a logo. Trademarks are registered according to established procedures and are protected by the state.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>