Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Obligácia – Treasury Bond/Note (lat. – angl. – fr.)

Obligácia (Treasury Bond/Note): dlhodobý dlžobný cenný papier s fixným úrokom vydávaný vládou. Obligácie majú zvyčajne splatnosť vyše jedného roka a sú to kupónové obligácie. Tieto typy cenných papierov sú využívané na financovanie deficitov vládneho rozpočtu.

Pozri: kupón, štátne cenné papiere >>

*****

Treasury Bond/Note: a fixed-interest, long-term debt security issued by a government. Treasury bonds usually have a maturity of over one year, and are coupon bonds. These types of securities are used to finance governmental budget deficits. See Coupon, Government Securities.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>