Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Obrat – Turnover (angl.)

Obrat (Turnover): celkové hotovostné toky obchodnej spoločnosti za tovary a služby predané počas určitej doby, napríklad štvrťrok alebo rok. Je vypočítaný násobením počtu tovarov predaných za predajnú cenu.

*****

Turnover: total cash inflows of a company for goods and services sold over a certain period, e.g., a quarter or a year. It is calculated by multiplying the number of goods sold by the sale price.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>