Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Obrie riziko – Jumbo Risk (fr.)

Obrie riziko (Jumbo Risk): riziko vyžadujúce obzvlášť vysoké hraničné prínosy.

*****

Jumbo Risk: a risk requiring exceptionally high benefit limits.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>