Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Ocenenie – Appraisal (angl.)

Ocenenie (Appraisal): odhad hodnoty, straty alebo škody.

*****

Appraisal: an estimate of value, loss or damage.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>