Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Oficiálne neuznaná ekonomika – Officially Undeclared Economy (fr. – lat.)

Oficiálne neuznaná ekonomika (Officially Undeclared Economy): časť ekonomiky krajiny, ktorá nie je zahrnutá v oficiálnych štatistikách ako napr. šedá ekonomika. Oficiálne nepriznaná ekonomika zahŕňa legálne nepriznané aktivity a ilegálne aktivity.

*****

Officially Undeclared Economy: part of a country’s economy which is not included in the official statistics; i.e., shadow economy. The officially undeclared economy includes legal undeclared activities and illegal activities.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>