Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 465
OGBS - Zahraničná skupina bankových kontrolórov
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

OGBS – Zahraničná skupina bankových kontrolórov – Offshore Group of Banking Supervisors (angl. – fr. – it. – lat.)

OGBS, Zahraničná skupina bankových kontrolórov (Offshore Group of Banking Supervisors): slúži ako fórum pre členov na diskusiu o témach vzájomných záujmov a kde môžu členovia spoločne pôsobiť s medzinárodnými organizáciami na udržanie akceptovateľných štandardov v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu teroristov. Podnecuje členov na prijatie jednotných regulačných štandardov a najlepších praktík a dosahuje to prostredníctvom rovnocenného postavenia v rámci skupiny a vzájomne nezávislého hodnotenia.

OGBS bola vytvorená v roku 1980 na naliehanie Bazilejského výboru o bankovom dohľade, ktorý nadobudol dojem, že rapídny nárast v offshore bankovníctve si vyžaduje organizáciu na udržanie vhodných štandardov kontroly. Má 19 členských štátov a 3 pozorovateľské štáty.

*****

OGBS: Offshore Group of Banking Supervisors. It serves as a forum for members to discuss topics of mutual interest, and where members can interact with international organizations to maintain acceptable standards in the fight against money laundering and terrorist financing. It encourages members to adopt uniform high regulatory standards and best practices, and achieves this through both a peer group approach and mutual independent evaluations. The OGBS was formed in 1980 at the urging of the Basel Committee on Banking Supervision, who felt that the rapid growth in offshore banking necessitated a body to maintain sufficient standards of supervision. It has 19 member states and three observer states.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>