Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Paradox úspor, paradox šetrenia - Paradox of Savings, Paradox of Thrift
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Paradox úspor, paradox šetrenia – Paradox of Savings, Paradox of Thrift (fr. – angl.)

Paradox úspor, paradox šetrenia (Paradox of Savings, Paradox of Thrift): predpoklad vytvorený Johnom M. Keynesom, ktorý tvrdil, že stimulovanie rastu úspor a samotné zvýšené úspory samotné môžu za určitých podmienok spôsobiť následný pokles úspor. Podľa Keynesa, keď majú ľudia sklon šetriť a ekonomika klesá, menej finančných prostriedkov je dostupných na spotrebu. Keď sa menej spotrebuje, menej zarobia aj výrobcovia. V dlhodobom horizonte to spôsobuje pokles produkcie a zamestnanosti. Paradox úspor je používaný ako argument na podporu spotreby a odmietnutie šetrenia, ktoré ako je všeobecne známe, slúži ako základ pre investície a ekonomický rozvoj.

*****

Paradox of Savings, Paradox of Thrift: the presumption offered by John M. Keynes that the incentives directed towards increasing savings and the increased savings in their own right can cause a subsequent decrease of savings under certain conditions. According to him, when people tend to save and the economy declines, fewer funds become available for consumption. The less is consumed, the less is earned by the producers. In the longer term this determines decline of production and employment. The paradox of savings is used to promote consumption and condemn saving which, as is well known, serves as the basis for investment and economic development.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>